Diensten

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de bijzondere relatie tussen werkgever en werknemers. LJ Legal houdt zich onder meer bezig met het opstellen van arbeidsovereenkomsten, adviseren en procederen over de samenwerking tussen werkgever en werknemers (of werknemers onderling) en ontslag. Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Wet- en regelgeving worden regelmatig gewijzigd, zodat het lastig kan zijn om up to date te blijven. Voor de werkgever is het van belang om wijzigingen tijdig te voorzien en daar strategisch mee om te gaan.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht gaat over bedrijven en organisaties. LJ Legal werkt voor de besloten vennootschap, de VOF, maatschap, de vereniging, stichting en zzp’er. LJ Legal kan u adviseren over alle zaken met betrekking tot het ondernemingsrecht, gericht op samenwerkingsvormen. Dit betreft onder andere het adviseren over en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, het benoemen of ontslaan van een statutair bestuurder, het opstellen van een zzp-contract en het adviseren of procederen over aandeelhoudersgeschillen.

Samenwerkingsvormen

LJ Legal richt zich voornamelijk op samenwerkingsvormen, zowel binnen het arbeidsrecht als binnen het ondernemingsrecht. Dit kan een samenwerking tussen werkgever en werknemer, statutair bestuurder en onderneming, aandeelhouders onderling of zzp’er en opdrachtgever zijn. De rechtshulp kan zien op het aangaan van de samenwerkingen, zoals het opstellen van contracten, het adviseren over vragen of oplossen van problemen die binnen een samenwerkingsvorm voorkomen of begeleiden van het beëindigen van een samenwerking.